Penetračné nátery San Marco

Atomo
Vytvorený pomocou polymérov z veľmi jemných častíc je vybavený zvýšenou schopnosťou prenikať tak, aby spevnil povrchy muriva obzvlášť rozpadnuté na prach a už natreté rôznymi zvyškovými vrstvami starých náterov.

Pre svoju výkonnosť predstavuje ATOMO účinné alternatívne riešenie k použitiu klasického spevňovacieho prostriedku na báze rozpúšťadiel, so zásadným rozdielom, že používanie a vysýchanie sa uskutočňujú v prítomnosti veľmi nízkych emisii prchavých organických zlúčenín (VOC).

ATOMO zlepšuje súdržnosť a vyrovnáva absorbčné schopnosti podkladu, vytvárajúc ideálne ukotvenie pre ďalšie vrstvy náteru, izolujúc ich od zásaditého prostredia cementových a podobných podkladov.

Technický list
Technický-list_ATOMO.pdf

Decorfond
Zjednocujúci základný náter pre dekoratívne úpravy

Zostavený pomocou pojiva na báze akrylového polyméru DECORFOND vyzvára film schopný odolávať zásaditosti omietok a vďaka jeho zvláštnej formulácii je schopný dokonale zjednotiť absorpčnú schopnosť podkladu. Vďaka jeho vyrovnávacej schopnosti, vynikajúcej matnosti, dobrej krycej schopnosti, stupňu belosti, DECORFOND je schopný podporovať dosiahnutie najlepšieho estetického výsledku a výzdoby.

Technický list
Technický list_DECORFOND

Idrofis Speciale
Akrylátový nástenný spevňujúci náter

IDROFIS SPECIALE ponúka ideálny podklad pre kotvenie nasledujúcich vrstiev náteru izolujúc ich od zásaditého prostredia vlastného cementovým a podobným podkladom.

Technický list
Technický-list_IDROFIS_SPECIALE.pdf