Acrylges

PROFESIONÁLNA VODOURIEDITEĽNÁ FARBA UMYVATEĽNÁ S VYSOKÝM KRYTÍM NA SADROKARTÓN

Kód produktu
400

Popis produktu

Jednoduché nanášanie, dobrá dilatácia a nízka prskavosť robia z ACRYLGES výrobok vhodný k používaniu vlneným valcom.

Vhodné podklady

  • Povrchy sadrové a sadrokartónové
  • Nové a staré omietky na základe vodných pojív
  • Staré nátery a povlaky organickej alebo minerálnej povahy, suché, celistvé, pohlcujúce vlhkosť a súdržné.
  • Konglomeráty rôznej minerálnej povahy s podmienkou, že pohlcujú vlhkosť.

Aplikácia
štetec, valec, striekanie, airless

Riedenie
Riedenie: štetcom 40-45%; valcom 5-10%.

Výdatnosť / Spotreba
Orientačná výdatnosť: 12-16 m2/l na jednu vrstvu a týka sa náterov na hladké povrchy a s priemernou absorpčnou schopnosťou. Je vhodné určiť skutočnú výdatnosť pomocou predbežnej skúšky na špecifickom podklade.

Technický list
Technický-list_ACRYLGES.pdf